LUKKET VÆNGE I GRØNT OMRÅDE

Ingen byggepligt – du bestemmer!

Grundene ligger i en ny udstykning hvor der allerede er bygget 85 nye boliger. Bebyggelsen ligger centralt placeret i bydelen Skrillinge i Middelfart. Grundene er placeret i 2 lukkede vænger. Sperlingvænget med 21 grunde og Størvænget med 4 grunde. Begge vænger ligger ud til et stort grønt område og stisystemet. Stamvejen Toften er ført igennem hele bebyggelsen.

Grunden er klar!

Sælger betaler tilslutningsafgift og stikledning fremført i vej for el, vand og kloak. Du skal selv afholde udgifter for videreførelse af stikledninger til boligens placering på grunden.

Derudover skal du selv afholde tilslutningsafgift og stikledning til fjernvarme (ca. kr. 28.000) samt evt. TV-tilslutning. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme.

CENTRALT – TÆT PÅ DET MESTE